Người theo dõi

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

ma xem tivi

Share URL của các kênh truyền hình trực tuyến‎ http://aladin.super-forum.net/t463-topic MA kenh tivi ko dc Các URL tivi online mới: VTC1: rtsp://www.vtc.com.vn/VTC1_2812 VTC2: rtsp://www.vtc.com.vn/VTC2_2813 VTC3: rtsp://www.vtc.com.vn/VTC3_2814 VTC5: rtsp://www.vtc.com.vn/VTC5_2817 VTV3: rtsp://www.vtc.com.vn/VTV3_2815 VOV1: rtsp://210.245.0.62/vov1 VOV3: rtsp://210.245.0.62/vov3 VTV1: rtsp://210.245.126.153/VTV1 VTV2: rtsp://210.245.126.153/VTV2 VTV3: rtsp://210.245.126.153/VTV3 VTV4: rtsp://210.245.126.153/VTV4 InfoTV: rtsp://222.255.31.252/InfoTVChannel co xem xem dc http://www.vn-zoom.com/f77/share-url-cua-cac-kenh-truyen-hinh-truc-tuyen-800559.html ác url đại loại như : * VTV1: mms://210.245.126.153/VTV1/ * VTV2: mms://210.245.126.153/VTV2/ * VTV3: mms://210.245.126.153/VTV3/ * VTV4: mms://www.vtc.com.vn/VTV4_2816 * HTV7: mms://210.245.126.153/HTV7 * HTV9: mms://www.vtc.com.vn/HTV9_2818 * HTV: mms://203.162.1.181/HTV * VTC1: mms://www.vtc.com.vn:557/VTC1_2101 * VTC2: mms://www.vtc.com.vn:557/VTC2_2102 * VTC3: mms://www.vtc.com.vn:557/VTC3_2103 * VTC4: mms://www.vtc.com.vn:556/VTC4_2104 * VTC5: mms://www.vtc.com.vn:557/VTC5_2105 ko xem dc http://www.vn-zoom.com/f77/tao-danh-sach-kenh-tv-cho-windows-media-player-477325.html mms://123.30.49.85/htv1 mms://123.30.49.85/htv2 mms://210.245.126.153/VTV3/ mms://210.245.126.153/VTV1/ mms://210.245.126.153/VTV2/ mms://www.vtc.com.vn/VTV4_2816 rtsp://38.102.230.34/vtc1 mms://210.245.126.153/HTVCMOVIE mms://www.vtc.com.vn:556/VTC1_001 mms://www.vtc.com.vn:556/VTC2_002 mms://www.vtc.com.vn:557/VTC3_003 mms://www.vtc.com.vn:556/VTC4_004 mms://www.vtc.com.vn:556/VTC5_005 mms://210.245.126.153/HTV7 mms://www.vtc.com.vn/HTV9_2818 mms://203.162.1.181/HTV mms://www.dongnai.gov.vn/dn1 mms://www.dongnai.gov.vn/dn2 mms://210.245.0.62/vov1 mms://210.245.0.62/vov2 mms://210.245.0.62/vov3 mms://210.245.0.62/vov6 mms://222.255.31.252/InfoTVChanne ko dc http://www.vn-zoom.com/f77/dia-chi-url-cac-kenh-truyen-hinh-vtv-va-vtc-558148.html mms://210.245.126.153/VTV1/ ( xem kênh VTV1 ) mms://210.245.126.153/VTV2/ mms://210.245.126.153/VTV3/ mms://210.245.126.153/VTV4/ ( kênh VTV4 ) http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=1 ( kênh VTC1 ) http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=2 http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=3 http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=4 http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=5 ( kênh VTC5 ) kodc http://windowsz.net/f22/soft-kavin-tv-online-109-kenh-truyen-hinh-coi-moi-mat-32274.html phan mem xem tivi http://shoptinhoc.com/diendan/internet-toan-tap/15114-xem-tivi-online-truc-tiep-tren-windows-media-player-moi.html mms://210.245.126.153/VTV3/ mms://210.245.126.153/VTV1/ mms://210.245.126.153/VTV2/ mms://www.vtc.com.vn/VTV4_2816 rtsp://38.102.230.34/vtc1 mms://210.245.126.153/HTVCMOVIE mms://www.vtc.com.vn:556/VTC1_001 mms://www.vtc.com.vn:556/VTC2_002 mms://www.vtc.com.vn:557/VTC3_003 mms://www.vtc.com.vn:556/VTC4_004 mms://www.vtc.com.vn:556/VTC5_005 mms://210.245.126.153/HTV7 mms://www.vtc.com.vn/HTV9_2818 mms://203.162.1.181/HTV mms://www.dongnai.gov.vn/dn1 mms://www.dongnai.gov.vn/dn2 mms://210.245.0.62/vov1 mms://210.245.0.62/vov2 mms://210.245.0.62/vov3 mms://210.245.0.62/vov6 mms://222.255.31.252/InfoTVChannel

Không có nhận xét nào: